Кафедра фізики кристалів

Спецпрактикум "Фізичні властивості твердих тіл"

Лабораторна робота №1
"Дослідження дислокаційної структури кристалів методом хімічного травлення"
Лабораторна робота №2
"Вимірювання мікротвердості"
Лабораторна робота №3
"Визначення температурної залежності діелектричної проникності іонних кристалів в області оптичних частот"
Лабораторна робота №4
"Дослідження центрів забарвлення в лужно-галоїдних кристалах"
Лабораторна робота №5
"Дослідження іонної провідності в лужно-галоїдних кристалах"
Лабораторна робота №6
"Дослідження тонких металевих шарів"
Лабораторна робота №7
"Взаємодія імпульсного лазерного випромінювання з поверхнею твердих тіл"
Лабораторна робота №8
"Дослідження радіаційних дефектів в твердих тілах"
Лабораторна робота №9
"Оптичний метод дослідження напружень в твердих тілах"