Кафедра физики кристаллов

Спецкурсы. Рабочие программы спецкурсов.

1. Кристалографія і кристалофізика
2. Теорія пластичної деформації
3. Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів
4. Пружні властивості реальних кристалів та їх взаємодія із рентгенівським випромінюванням
5. Методи дослідження структури кристалів і рідкі кристали
6. Вступ до теорії дифузії
7. Механізми і кінетика росту кристалів
9. Взаємодія випромінювання з речовиною
10. Використання ПК у наукових дослідженнях
11. Процеси релаксації елементарних збуджень у твердому тілі
12. Физика нанокристаллов и наносистем
13. Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованого стану
14. Комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ
15. Закономірності формування кристалічних структур і основи динамічної теорії кристалів
16. Загальний лабораторний практикум магістрів
17. Дифузія в реальних кристалах
18. Спецпрактикум «Механізми і кінетика росту кристалів»
19. Механічні властивості металів і сплавів
20. Основи фізики конденсованого стану
21. Переддипломна практика
22. Виробнича практика
23. Асистентська практика
24. Сучасні освітні технології
25. Чинники успішного працевлаштування за фахом