Кафедра фізики кристалів

Спецкурси. Робочі програми спецкурсів

1. Кристалографія і кристалофізика
2. Теорія пластичної деформації
3. Взаємодія рентгенівського випромінювання з реальними кристалами та їх пружні властивості
4. Дифузія дефектами кристала
5. Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів
6. Вступ до теорії дифузії
7. Механізми і кінетика росту кристалів
8. Спецпрактикум «Фізичні властивості кристалів»
9. Взаємодія випромінювання з речовиною
10. Використання ПК у наукових дослідженнях
11. Процеси релаксації елементарних збуджень у твердому тілі
12. Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованого стану
13. Комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ
14. Основи теорії росту кристалів
15. Загальний лабораторний практикум магістрів
16. Дифузія в реальних кристалах
17. Спецпрактикум «Механізми і кінетика росту кристалів»
18. Структура і механічні властивості металів і сплавів. Фізика надпластичності
19. Основи фізики конденсованого стану
20. Переддипломна практика
21. Виробнича практика
22. Асистентська практика
23. Чинники успішного працевлаштування за фахом
 
Електронні підписи програм