Кафедра физики кристаллов

Спецкурсы. Рабочие программы спецкурсов.

1. Кристалофізика
2. Теорія пластичної деформації
3. Дислокаційна теорія міцності та пластичності кристалів
4. Пружні властивості реальних кристалів та їх взаємодія із рентгенівським випромінюванням
5. Порівняльний опис термічно-активованої та квантово-тунельної дифузії в кристалах
6. Вступ до теорії дифузії
7. Механізми і кінетика росту кристалів
9. Взаємодія випромінювання з речовиною
10. Використання ПК у наукових дослідженнях
11. Процеси релаксації елементарних збуджень у твердому тілі
12. Методи оптичної спектроскопії у фізиці конденсованого стану
13. Комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ
14. Закономірності формування кристалічних структур і основи динамічної теорії кристалів
15. Загальний лабораторний практикум магістрів
16. Дифузія в реальних кристалах
17. Спецпрактикум «Механізми і кінетика росту кристалів»
18. Механічні властивості металів і сплавів
19. Основи фізики конденсованого стану
20. Переддипломна практика
21. Виробнича практика
22. Асистентська практика
23. Сучасні освітні технології
24. Чинники успішного працевлаштування за фахом